Baanbrekend Landschap

Landschap Overijssel en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; een combinatie die je misschien niet snel verwacht maar zeker zijn vruchten heeft afgeworpen in de pilot Baanbrekend Landschap. Samen met de gemeenten Almelo en Wierden, AOC Oost en Soweco heeft Landschap Overijssel een pilot opgezet om mensen handvatten te geven voor de toekomst.

Door een stijging van de uitkeringsgerechtigden en een versobering in de financiële mogelijkheden, is het voor een grote groep mensen lastig geworden om aan een baan te komen. Tegelijkertijd lopen de budgetten en middelen voor het landschapsbeheer terug. Juist in het landschapsbeheer zijn ‘handen’ nodig. Daarom heeft Landschap Overijssel de pilot Baanbrekend Landschap opgezet. In deze pilot kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet in landschapsbeheer, met het uiteindelijke doel om ze te laten re-integreren in de groene sector. De deelnemers worden gecoacht, krijgen cursussen en opleidingen aangeboden via AOC-Oost en leren de ins en outs van het landschapsbeheer onder professionele begeleiding. Ze werken bijvoorbeeld aan het onderhouden van wandelpaden en houtwallen en helpen groene burgeninitiatieven.

De pilot vergroot de kansen van de deelnemers op de arbeidsmarkt. Ze doen werkervaring en arbeidsritme op en krijgen de mogelijkheid om diploma’s te behalen. Tegelijkertijd werken ze mee aan het onderhoud van het mooie Twentse Landschap. De pilot is een groot succes; elf van de twaalf deelnemers hebben een vervolgplek gevonden bij bedrijven in voornamelijk de groene sector. Als kers op de taart is Baanbrekend Landschap onderscheiden met ‘de Gouden Schoffel’. Een landelijke prijs voor het helpen van mensen aan een baan in combinatie met gemeentelijke taken.