Biomassa als bodemverbeteraar

Biomassa als bodemverbeteraar
Vanuit de landbouw komt er steeds meer behoefte aan organisch stof om de bodemstructuur van de landbouwpercelen te verbeteren. Naast dat bodemverbetering door het verhogen van het organisch stofgehalte een positief effect heeft op de landbouwopbrengsten, zal goede grond ook beter vocht vasthouden en uitspoeling van mineralen verminderen.

Gemeenten en het waterschap geven veel geld uit aan het afvoeren en verwerken van berm- en slootmaaisel. Dit maaisel kan als bron voor het benodigde organisch stof dienen. Voor het netwerk Groene Metropool Twente genoeg redenen om de kansen en mogelijkheden te onderzoeken.

De Gemeente Hof van Twente, Gemeente Wierden, Gemeente Twenterand, LTO-West en Zuid Twente en Waterschap Vechtstromen hebben het initiatief genomen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vrijkomend maaisel en biomassa toe te passen in de landbouw. De Groene Kennispoort zal in de toekomst ondersteunen door het uitvoeren van onderzoeken in samenwerking met onderwijs.

Deel dit bericht

Meer projecten

Mineral Valley Twente
Dorpsspookhuis Hertme