Bouwen aan een sterk, groen en toekomstgericht Twents buitengebied

Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Met de krachten gebundeld tussen 10 Twentse gemeenten, de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, Landschap Overijssel, LTO Noord afdeling Twente en het Zone College, streven we naar een sterk, groen en toekomstgericht landschap.

Krachten bundelen in Twente

Samenwerken en kennisdelen vormen de ruggengraat van onze aanpak, en we zijn vastbesloten om te bouwen aan een duurzame en veerkrachtige regio waar natuur, landbouw, recreatie en gemeenschappen harmonieus samenkomen. Ontdek met ons mee hoe we een groenere en bloeiende toekomst creëren voor Twente’s prachtige buitengebied!

Opgaven

Als Groene Metropool Twente nemen we uitdagende opgaven aan om het buitengebied in Twente te ontwikkelen en te versterken. We bevorderen biodiversiteit, duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Daarnaast stimuleren we verantwoord toerisme en betrekken we de gemeenschap actief. Duurzame energie en circulaire economie staan hoog op onze agenda, net als educatie en bewustwording. Samenwerking en kennisdeling leiden tot een groene, veerkrachtige toekomst voor Twente’s prachtige buitengebied.

Home-2-Groene-Metropool-Twente

Nieuws

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij
Groene Metropool Twente.