Bouwen aan een sterk, groen en toekomstgericht Twents buitengebied

Groene Metropool Twente is het ambtelijk netwerk om innovatie en ontwikkeling in het landelijk gebied in Twente aan te jagen. Met de krachten gebundeld tussen 14 Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel streven we naar een sterk, groen en toekomstgericht landschap waarin er een nieuwe balans ontstaat door het versterken van ruimtelijke en ecologische kwaliteiten van het landelijk gebied en de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied.

Krachten bundelen in Twente

Samenwerken en kennisdelen vormen de ruggengraat van onze aanpak en we zijn vastbesloten om te bouwen aan een duurzame en veerkrachtige regio waar natuur, landbouw, recreatie en gemeenschappen harmonieus samenkomen. Ontdek met ons mee hoe we een groenere en bloeiende toekomst creëren voor het prachtige buitengebied van Twente dat invulling geeft aan de regionale brede welvaart!

Opgaven

Als Groene Metropool Twente nemen we uitdagende opgaven aan om het buitengebied in Twente te ontwikkelen en te versterken. We bevorderen biodiversiteit, duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Daarnaast stimuleren we verantwoord toerisme en betrekken we de gemeenschap actief. Duurzame energie en circulaire economie staan hoog op onze agenda, net als educatie en bewustwording. Samenwerking en kennisdeling leiden tot een groene, veerkrachtige toekomst voor Twente’s prachtige buitengebied.

Home-2-Groene-Metropool-Twente

Nieuws

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij
Groene Metropool Twente.