Oude historie is hersteld met de nieuwe scheepswerf
Rond 1800 telde het dorpje Enter drie scheepswerven met in totaal 125 zompen. In het dorp is tegenwoordig een stukje van deze oude glorie hersteld met de nieuwe scheepswerf ‘De Enterse Waarf’. Negentig enthousiaste vrijwilligers zetten zich in om nieuwe zompen te bouwen en over de Regge te varen met bezoekers.

De nieuwe scheepswerf is van de grond gekomen door de inzet van veel vrijwilligers, gemeentelijke en provinciale steun en LEADER. De schippers vertellen bezoekers onderweg over het gebied en de historie rond Enter. De stichting Enterse Zomp heeft echter nog meer ambitie. De grond tegenover de werf komt mogelijk vrij. Dit is een goede locatie voor een educatieruimte waar kinderen de geschiedenis van de zomp en het gebied kunnen beleven. Ook basisscholen zouden hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast wil de stichting graag een parkeerplaats aanleggen waardoor het ook mogelijk is om bussen met scholieren of ouderen te ontvangen.

Het nieuwe project van de Enterse Zomp kan een bijdrage leveren aan de educatie over het Regge-gebied en zompen maken als oude ambacht. De historie rond Enter wordt hiermee veiliggesteld voor de komende generaties. Bij de realisatie van de bouwplannen en inrichting van de omgeving wil de stichting zo mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekken, zodat zij werkervaring en kennis op kunnen doen. Hierdoor heeft het project ook een extra sociale waarde.

Deel dit bericht

Meer projecten

Erfgoed veldschuren
Biomassa van het platteland