Generatietuin Wierden

Een ontmoetingsplek voor jong en oud waar gezamenlijk wordt getuinierd.
Een tuin waar iedereen zich thuis voelt. Een ontmoetingsplek voor jong en oud waar gezamenlijk wordt getuinierd. Dat is het idee van de generatietuin Wierden. Initiatiefnemer Miranda Scheffer heeft zich sterk gemaakt voor een generatietuin in de dorpsrand van Wierden, met succes!

Het idee van de generatietuin is ontstaan vanuit de wens om duurzaam handelen te stimuleren. Waar komt ons eten eigenlijk vandaan? Tegelijkertijd heeft de gemeente Wierden het initiatief genomen om een impuls te geven aan de kwaliteit van de dorpsrand door een dorpsrandvisie op te stellen. Centraal in deze visie staan de wensen en de initiatieven van burgers. Het idee van de generatietuin en de dorpsrandvisie Wierden bleek een goede match.

Na de inzet van veel vrijwilligers, onderwijsinstellingen en overheden is in het voorjaar van 2015 de generatietuin geopend. Basisschool leerlingen leren van ouderen waar hun voedsel vandaan komt door het onderhouden van een moestuin. Tegelijkertijd laten de jongeren de ouderen weer genieten. De opbrengst van de moestuin kan bijvoorbeeld gedoneerd worden aan de lokale voedselbank. Behalve moestuinen is in de generatietuin ook een boomgaard en een bijenhotel te vinden. In de toekomst wil de generatietuin uitbreiden met een avonturenbos en een blote voeten pad dat tegelijkertijd ook rolstoelvriendelijk is.

De generatietuin is met open armen ontvangen in Wierden en zorgt voor meer betrokkenheid in de buurt. Het stimuleert verantwoordelijkheid en duurzaam handelen en laat zien dat je met samenwerken veel kunt bereiken.

Deel dit bericht

Meer projecten

Mageler Es
Binding door Maarkels graan