Erfgoed veldschuren

Nieuwe functies voor oude veldschuren
Wie wel eens struint door het Twentse landschap is er ongetwijfeld één tegengekomen; een oude veldschuur die bijna in het landschap verdwijnt. Deze oude schuren waren vroeger in gebruik voor de veldkavels van boeren, maar hebben binnen het boerenbedrijf steeds vaker hun functie verloren. Ze zijn echter typerend voor het landschap en bieden plek aan dieren zoals de steenuil.

Landschap Overijssel wil inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor deze veldschuren. Is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de veldschuur te behouden om de historie erachter te kunnen vertellen? Of kunnen ze bewaard worden ter bevordering van de biodiversiteit en plek bieden aan bijvoorbeeld uilen en vleermuizen? En zo ja, is hier ruimte voor in het huidige beleid?

Samen met Atelier Overijssel wordt een werksessie georganiseerd om antwoord te vinden op deze vragen. Vanuit deze werksessie zal het project verder vormgegeven worden.

Deel dit bericht

Meer projecten

Binding door Maarkels graan
Enterse Zomp