De Mageler Es is een plek met veel potentie
De Mageler Es is een gebied rond Den Ham dat een rijke historie kent met eeuwenoude akkerlanden en Joodse begraafplaatsen. Tegenwoordig lopen er meerdere fiets- en wandelroutes op de es en komen omwonenden en recreanten er graag ontspannen. Ook is de es nog steeds in gebruik voor akkerbouw. Tegelijkertijd is het een plek met nog veel potentie. Wat is er nodig om deze kansen te benutten en welke samenwerkingen zijn voor de toekomst waardevol?

Twenterand Tourist Info is samen met vrijwilligers en ondernemers aan het inventariseren welke initiatieven voor de Mageler Es kansrijk zijn. Zo is er in samenwerking met de Universiteit Wageningen onderzocht welke oude gewassen rendabel zijn op de akkers en wat de mogelijkheden zijn voor het verwerken van deze oude gewassen tot streekproducten. Verschillende ondernemers zoals een molenaar en een bakker zijn hier al enthousiast over. Daarnaast willen de initiatiefnemers toe naar een digitale lesbrief en praktijkonderwijs op de es voor basisscholen. De boerenranden rond de Mageler Es kunnen in het voorjaar van 2016 worden ingezaaid als natuurakker. Ook zijn er plannen voor het aanleggen van een Bijbelse tuin aan de rand van de es. De grond is al beschikbaar gesteld en Landschap Overijssel wil graag meedenken in dit initiatief.

Door de combinatie van de verschillende projecten wordt een bijdrage geleverd op uiteenlopende gebieden. De natuurakkers zorgen voor een versterking van de biodiversiteit en door het vervangen van bijvoorbeeld maïs door oude granen wordt de beleving van de Mageler Es verbeterd. Kinderen leren over het reilen en zeilen op de es, dat duurzaam handelen stimuleert. De aanleg van de Bijbelse tuin vormt een mooie verbinding tussen de twee Joodse begraafplaatsen. Kortom; een plek voor veel mooie kansen en initiatieven!

Deel dit bericht

Meer projecten

Wagenmakerij Langenhof
Generatietuin Wierden