Een kaart waar het groene netwerk in het buitengebied van Enschede duidelijk in beeld wordt gebracht.
Enschede heeft naast een bruisende binnenstad een groot buitengebied dat rijk is aan cultuurhistorie en bijzondere plant- en diersoorten. De biodiversiteit rondom Enschede is groot. Het is de ambitie van de gemeente Enschede om met biodiversiteit een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Om ook op het gebied van ecologie de juiste maatregelen te kunnen nemen, is samen met Landschap Overijssel een natuurkansenkaart voor het buitengebied ontwikkeld.

De natuurkansenkaarten is een kaart waar het groene netwerk in het buitengebied van Enschede duidelijk in beeld wordt gebracht. In deze kaart wordt aandacht besteed aan bijzondere plant- en diersoorten met daarbij locaties, gebieden en verbindingszones waar maatregelen voor deze soorten het meest effectief zullen zijn. Het gaat daarbij om zowel kleine als grote maatregelen die zinvol zijn voor de biodiversiteit in het buitengebied van Enschede.

De natuurkansenkaart is bedoeld voor particulieren, de gemeente en andere partijen, die een bijdrage willen of moeten leveren aan de ruimtelijke kwaliteit in Enschede. Vanuit de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving moeten particulieren en agrariƫrs bijvoorbeeld verplicht een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit als ze een locatie willen ontwikkelen. De Natuurkansenkaart laat zien hoe deze investering ten goede kunnen laten komen aan de biodiversiteit. Het levert dus een bijdrage aan de biodiversiteit in het buitengebied van Enschede en kan zorgen voor een goede balans tussen de economie en de ecologie.

Deel dit bericht

Meer projecten

Aquaponics in Twente
Nieuwe financieringsmogelijkheden