Opgaven

Als Groene Metropool Twente nemen we uitdagende opgaven aan om het buitengebied in Twente te ontwikkelen en te versterken. We bevorderen biodiversiteit, duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Daarnaast stimuleren we verantwoord toerisme en betrekken we de gemeenschap actief. Duurzame energie en circulaire economie staan hoog op onze agenda, net als educatie en bewustwording.

Onze missie, ons doel.

De Groene Metropool Twente is in 2013 gestart als samenwerkingsverband van 10 Twentse gemeenten, de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, Landschap Overijssel, LTO Noord afdeling Twente en het Zone college. Directe aanleiding was het stoppen van het Provinciale Meerjaren Programma Investeringsbudget Landelijk gebied (PMJP) en het daardoor wegvallen van de regiefunctie die het PMJP had.

De missie van GMT was de effectiviteit van het netwerk te vergroten door meer ruimte te geven aan het initiëren en versterken van initiatieven in het buitengebied. GMT is gegroeid tot een netwerk-, projecten- en kennisdelingsorganisatie. Aansturing vindt plaats door de stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de aangesloten overheden en andere organisaties, onder voorzitterschap van een bestuurder van gemeente Twenterand.

Home-2-Groene-Metropool-Twente

De komende jaren

De agrarische sector staat de komende jaren voor een ingrijpende transitie met aanzienlijke gevolgen voor het landelijk gebied. De opgaven die voortkomen uit het provinciaal programma voor het landelijk gebied zijn tevens de opgaven waar de Groene Metropool Twente zich op richt: het versterken van de natuur, het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland en het bieden van perspectief voor een toekomstgerichte agrarische sector in Twente. Samen streven we naar een duurzame en bloeiende toekomst voor ons prachtige buitengebied.

Onze focus ligt op het versterken van de natuur, het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland en het bieden van een toekomstgericht perspectief voor de agrarische sector in Twente. Hierbij richten we ons op het aanpakken van vraagstukken die in meerdere Twentse gemeenten spelen. Door samenwerking tussen de steden streven we naar resultaten met impact, waarbij we een gemene deler vinden om gezamenlijk uitdagingen aan te pakken en duurzame oplossingen te realiseren voor het buitengebied.

De missie van GMT was de effectiviteit van het netwerk te vergroten door meer ruimte te geven aan het initiëren en versterken van initiatieven in het buitengebied. GMT is gegroeid tot een netwerk-, projecten- en kennisdelingsorganisatie. Aansturing vindt plaats door de stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de aangesloten overheden en andere organisaties, onder voorzitterschap van een bestuurder van gemeente Twenterand.

Selectie van ontwikkelde projecten