Biomassa van het platteland

Groenafval gebruiken voor duurzame energieopwekking
De gemeente, de natuurbeheerder, de buurman met de net iets te grote tuin. Ze hebben het allemaal; het groenafval dat overblijft na het snoeien, maaien en schoffelen. Vaak is dit groenafval voor producenten nu nog een kostenpost. Verschillende gemeenten willen het groenafval, maar ook andere natuurlijke producten afkomstig van het platteland, gaan gebruiken voor het duurzaam opwekken van energie.

Fossiele brandstoffen raken op en door de invloed van deze vorm van energie op het milieu is het belangrijk te investeren in innovatieve manieren van energieopwekking. Ontwikkeling hierin is al jaren gaande. Denk aan bijvoorbeeld zonnepanelen en het verwarmen van zwembaden op hout. De uitdaging voor Twente ligt in de verwerking van het maaisel uit bermen en slootkanten, het oplossen van de mestproblematiek en het logistiek verwerken van de biomassa.

Binnen het project biomassa van het platteland wordt door verschillende Twentse gemeenten, Landschap Overijssel en Waterschap Vechtstromen samengewerkt met verschillende lokale partijen. Er wordt aandacht besteed aan het verkrijgen en delen van kennis, de haalbaarheid van een coöperatie zodat biomassa in samenwerkingsverband kan worden verzameld en de haalbaarheid van het vermarkten en het doen van praktijkproeven met verschillende soorten biomassa als grondstof. Na onderzoek van de mogelijkheden worden verschillende potentiële partijen aan elkaar gekoppeld die deze onderwerpen zouden kunnen oppakken.

Het initiatief bestaat nu nog uit het opzetten van een themadossier en een programma dat in de toekomst zal bestaan uit verschillende deelprojecten. Samen dragen ze bij aan de ontwikkeling van duurzame energie in Twente. Door het samenwerkingsverband worden er kosten bespaard op het verwijderen van groenafval en kan het Twentse landschap verder verfraaid worden. Daarnaast kunnen nieuwe vormen van energie zorgen voor werkgelegenheid. In samenwerkingsverband wordt gewerkt aan een duurzame toekomst van Twente.

Deel dit bericht

Meer projecten

Enterse Zomp
Vrijkomende agrarische erven