Over ons

Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen is voor ons belangrijk.

Wij bundelen de kracht in de regio Twente

Wij zijn een dynamisch samenwerkingsverband dat zich sinds 2013 inzet voor de ontwikkeling en versterking van het buitengebied in de regio Twente, Nederland. Met de krachten gebundeld tussen 9 Twentse gemeenten, de waterschappen Vechtstromen, Landschap Overijssel, streven we naar een sterk, groen en toekomstgericht landschap.

Aangesloten partners