Vrijkomende agrarische erven

Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen de boerderij van hun ouders overnemen
Tussen de weilanden ligt een verlaten erf. Tot voor kort werd er nog geboerd. De oude boer is ermee gestopt en geen van zijn kinderen had de wens het boerenbedrijf voort te zetten. Sindsdien staan de gebouwen er in het landschap verlaten bij. Een situatie dat ook in Twente steeds vaker voorkomt en de verwachting is dat dit door gaat zetten. In totaal ongeveer 30% van de agrarische bebouwing in 2030 om preciezer te zijn.

Risico’s van vrijkomende agrarische erven
Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen de boerderij van hun ouders overnemen. Ook speelt schaalvergroting, financiën en toenemende regelgeving een grote rol bij de keuze om te stoppen met het bedrijf. De vrijkomende boerderijwoningen zullen de weg naar de markt wel vinden. Voor de bedrijfsgebouwen, waar ook regelmatig nog asbest in te vinden is, is dit lastiger. Als er niets met deze erven wordt gedaan, kunnen ze in verval raken. Dit is niet alleen geen mooi gezicht in het landschap, maar geeft ook andere problemen zoals het gebruik van de gebouwen voor criminele activiteiten. Daarnaast bevatten veel gebouwen vaak nog asbest.

VAB-pact
In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de oude bedrijfsgebouwen op te ruimen of om er een andere bestemming voor te vinden. De bovenstaande risico’s zorgen er echter voor dat ondersteuning vanuit de overheid belangrijk is. Door samen te werken, te ondersteunen en het makkelijker te maken, blijft ons platteland vitaal.De afgelopen twee jaar hebben verschillende organisaties samengewerkt een het Pact Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB-pact). Hierin staan verschillende instrumenten en pilots beschreven die ervoor zorgen dat de problematiek van vrijkomende agrarische bebouwing regionaal wordt opgepakt. Dit is effectiever en voor de erfeigenaar ook makkelijker. Onderdeel van het VAB-pact zijn onder andere de ervencoaches en de intergemeentelijke kwaliteitskaart.

Deel dit bericht

Meer projecten

Biomassa van het platteland