Nieuwe financieringsmogelijkheden

Zoeken naar nieuwe innovatieve financieringsvormen voor het Twentse platteland
Twente kenmerkt zich door de sterke combinatie van platteland en stad. Bruisende steden wisselen af met groene landschappen. Vanuit Groene Metropool Twente wordt samen met inwoners, bedrijfsleven, organisaties en overheden gewerkt aan de ontwikkeling van het buitengebied; het Twentse platteland. De overheid betaalt en bepaalt hier steeds minder in. De economische en maatschappelijke veranderingen vragen om andere en nieuwe financieringsvormen.

Het samenwerkingsverband Groene Metropool Twente is op zoek naar nieuwe innovatieve financieringsvormen voor het Twentse platteland. In plaats van één financieringsmogelijkheid, wordt juist gekeken naar de opties als crowdfunding, particuliere fondsen en samenwerkingen met bedrijven en banken en de combinatie daartussen. De blik is daarbij niet alleen gericht op geldstromen, maar ook op de beschikbaarheid en inzet van kennis en tijd door partijen. Al deze elementen komen in de zoektocht naar nieuwe financieringsvormen aan de orde. De haalbaarheid van de opties en combinaties worden in het najaar van 2015 verder onderzocht. Daarbij wordt ook de samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen en private investeerders. Waar mogelijk worden pilots opgezet om met de nieuwe financieringsvormen ervaring op te doen. De samenwerking in Baanbrekend Landschap is hier een voorbeeld van.

Deel dit bericht

Meer projecten

Natuurkansenkaart
Burgerinitiatief de Hoeve