Studenten werken in de praktijk aan biodiversiteit in Twente

Drie groepen studenten van Van Hall Larenstein presenteerden de resultaten van hun onderzoek aan opdrachtgevers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Wierden. Een kansenkaart voor een bijenvriendelijk dorp Wierden, ecologische waarde spoorbermen Hengelo en Bonte Bermen Almelo.

Studenten werken in de praktijk aan biodiversiteit in Twente

Drie groepen studenten van Van Hall Larenstein presenteerden op 30 maart de resultaten van hun onderzoek aan opdrachtgevers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Wierden. Een kansenkaart voor een bijenvriendelijk dorp Wierden, ecologische waarde spoorbermen Hengelo en Bonte Bermen Almelo.

Biodiversiteit in Almelo

Steeds vaker wordt aandacht gevraagd voor de biodiversiteit. Maar wat wordt hier uiteindelijk mee gedaan? In de gemeente Almelo worden steeds meer kleine projecten opgestart ter bevordering van de biodiversiteit. Vaak in samenwerking met lokale stichtingen en onderwijs.

20 duizend bloembollen de grond in tijdens ‘Groene’ Burendag in Almelo

Dit jaar vieren we met de Groene Loper in Almelo de landelijke Burendag op 22 september. Het is een dag waarop we ruim 20.000 bloembollen gaan poten. Zo maken we Almelo, groener, gezelliger en ook nog eens heel aantrekkelijk voor bijen, hommels en vlinders. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september.

Twente in bloei

Daar is ze dan in al haar schoonheid; de lente! De avonden worden langer, de bomen groener en dieren actiever. Ook bijen en vlinders zijn weer volop te zien. Helaas wordt dit wel elk jaar minder. Door mooie initiatieven zoals de landelijke zaaidag en bijentelling wordt hier aandacht voor gevraagd. Ook gemeenten en inwoners in Twente hebben zich de afgelopen weken hard gemaakt voor deze prachtige en ook noodzakelijke dieren.

Mineral Valley Twente bouwt aan netwerk

Sinds oktober 2017 is Mineral Valley officieel van start. Sindsdien zijn vele nieuwe contacten gelegd en zijn we druk met de voorbereiding van diverse proeftuinen en pilots. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een inspirerend congres op donderdag 22 februari. Hét congres voor nieuwe contacten en nieuwe ideeën op het gebied van bodem en mest.

Congres Mineral Valley Twente

Op donderdag 22 februari is het Mineral Valley Twente Congres, hét congres van 2018 dat u niet mag missen. Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde toonaangevende ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit.

Mest bodem Miniral Valley Twente

Twents bermgras verrijkt bodemleven

Wethouders Erik Volmerink van gemeente Tubbergen en Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland hebben samen met het loonbedrijf van de gebroeders Poppink de eerste Bokashi-hoop aangelegd in Vasse. Het berm- en slootmaaisel is afkomstig van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en wordt naar lokale ondernemers gebracht voor bewerking op de landbouwpercelen. De komende weken worden op diverse plaatsen Bokashi-hopen aangelegd bij ondernemers die deelnemen aan de pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’.

Help jij mee Twente in bloei zetten?

Groene Metropool Twente organiseert op 19 september en 23 november TWENTE BLOEIT. Twee bijeenkomsten, in Haaksbergen en Vriezenveen, voor lokale organisaties, initiatieven en inwoners die zich inzetten voor biologische diversiteit in Twente.

Groene Metropool Twente: bundeling van krachten

Het netwerk Groene Metropool Twente baseert zich op “coalition of the willing”: het gaat om thema’s die beter op regionale schaal kunnen worden opgepakt. Partners binden zich aan thema's waarop men inzet wil doen en die actueel zijn binnen de eigen organisatie.

burgerinitiatief de hoeve sint isidorushoeve

Burgerinitiatief de Hoeve

Een initiatief dat begon bij een aantal imkers om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren, groeide al snel uit naar verschillende projecten waar veel vrijwilligers en ondernemers uit het dorp bij betrokken zijn geweest.

Natuurkansenkaart Enschede Landschap Overijssel

Natuurkansenkaart

Het is de ambitie van de gemeente Enschede om met biodiversiteit een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving.

Erfgoed veldschuren

Veldschuren hebben binnen het boerenbedrijf hun functie verloren. Welke creatieve mogelijkheden zijn er voor deze oude schuren?

Mageler Es

De Mageler Es is een gebied rond Den Ham dat een rijke historie kent met eeuwenoude akkerlanden en Joodse begraafplaatsen. Tegenwoordig lopen er meerdere fiets- en wandelroutes op de es en komen omwonenden en recreanten er graag ontspannen. Ook is de es nog steeds in gebruik voor akkerbouw. Tegelijkertijd is het een plek met nog veel potentie. Wat is er nodig om deze kansen te benutten en welke samenwerkingen zijn voor de toekomst waardevol?