Studenten werken in de praktijk aan biodiversiteit in Twente

Drie groepen studenten van Van Hall Larenstein presenteerden de resultaten van hun onderzoek aan opdrachtgevers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Wierden. Een kansenkaart voor een bijenvriendelijk dorp Wierden, ecologische waarde spoorbermen Hengelo en Bonte Bermen Almelo. Praktijkgerichte opdrachten die door Groene Kennispoort Twente aan onderwijs zijn gekoppeld. De (wilde) bij en een variatie aan bloemen zijn nodig voor een gezonde leefomgeving. De studenten hebben op lokaal niveau onderzoek gedaan naar het bevorderen van de biodiversiteit.

Kansenkaart Bijenvriendelijk Dorp Wierden
Het project Kansenkaart Bijenvriendelijk Dorp Wierden trapte de ochtend af. De studenten hebben een folder ontwikkeld voor buurtbewoners met tips en tricks om de (wilde) bij te helpen. Aan de hand van interviews met betrokkenen hebben ze 13 projecten omschreven en aanbevelingen gedaan aan de gemeente Wierden om de (wilde) bij te beschermen.

Bonte Bermen Almelo
De gemeente Almelo is al langere tijd bezig met duurzaamheid en biodiversiteit in de stad. Nieuwe manieren van bermbeheer horen hier ook bij. Eén grote toegangsweg is genomen als voorbeeld hoe bermen in de toekomst beheert kunnen worden. Er is geadviseerd over maaifrequentie, bloemenmengsels en inrichting. Omwonenden, gebruikers en aanliggende bedrijven van de toegangsweg zijn in deze adviezen nadrukkelijk betrokken.

Ecologische Bermen Spoorfietsen Hengelo
Ook de initiatiefnemers van het Spoorfietsen Hengelo zien de ecologische meerwaarde voor (spoor) bermen. Sinds vorig jaar is het mogelijk om met spoorfietsen over het oude zoutspoortje tussen Hengelo en Twekkelo te rijden. Het spoorlijntje is jaren onaangetast geweest, waardoor een mooie verscheidenheid aan dieren en planten de kans hebben gekregen. Initiatiefnemers van Spoorfietsen vinden deze ecologische waarde belangrijk. Uit het onderzoek blijkt dat de ecologische meerwaarde voor de (wilde) bij van voldoende kwaliteit is en dat het onderhoud van de bermen een combinatie is tussen bijhouden en juist de natuur zijn gang laten gaan.

Bijdrage biodiversiteit Twente
Alle projecten zijn van grote meerwaarde voor de initiatiefnemers maar ook voor Twente en daarbuiten. “Leren en praktijk bij elkaar brengen is belangrijk, daarom werken we veel samen met Groene Kennispoort Twente” aldus wethouder Dianne Span van de gemeente Wierden. De resultaten van de onderzoeken kunnen niet alleen aan elkaar gelinkt worden, maar zijn ook een voorbeeld voor andere projecten en initiatieven. Zo gaat onder andere Groene Metropool Twente van de resultaten gebruik maken. De initiatiefnemers zijn op korte termijn van plan om de resultaten van het onderzoek in de praktijk te brengen.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Twente: landschapsmetropool met aantrekkingskracht
Inspiratie, kennis en mooie tips voor initiatiefnemers!