Ontwerpers doen inspiratie op in Twente voor EO-Wijersprijsvraag

Op 26 november verwelkomde Twente 14 ontwerpers, onderzoekers, experts en planners uit heel Nederland in het kader van de EO Wijersprijsvraag. De groep vertrok vanaf de Enterse Warf in Enter voor een tour door Twente om kennis te maken met onze mooie regio en inspiratie op te doen.

Op de eerste stop kreeg de groep informatie over de ontwikkeling van het brede Reggedal door Landschap Overijssel. Vanaf daar werd verder gereden naar het agrarische initiatief Markelo Noord. Vervolgens vertelde de gemeente Borne over de opgaven en plannen van de Zendersche Es. De dag eindigde bij Hof te Boekelo waar de eigenaren de groep meenamen in het duurzaam in stand houden van het landgoed.

De EO Wijersprijs
De EO Wijersprijsvraag wordt jaarlijks uitgeschreven door de EO Wijers stichting. Zij wil met de prijs ruimtelijke kwaliteit stimuleren op regionaal niveau. Dit jaar staat de prijsvraag in het teken van het platteland van morgen: een verrukkelijk landschap. Het platteland staat voor grote veranderingen. Hoe kunnen we deze veranderingen ruimte geven en hoe ziet het toekomstige platteland eruit?

In totaal doen vier regio’s mee aan de prijsvraag. Ontwerpers, onderzoekers en opdrachtgevers worden uitgedaagd perspectieven te schetsen voor een veelzijdig en vitaal landelijk gebied. Naast Twente doen ook de regio’s Kempen en Grote Heide, Zuid Limburg en Alblasserwaard mee aan de prijsvraag.

Landbouw, biodiversiteit en energie in Twente
De vraag vanuit Twente staat in het teken van de herstructurering van de landbouw, klimaatverandering, biodiversiteit en energie. Dit leidt al snel tot strijd om ruimte en uiteindelijk een verlies aan landschappelijke kwaliteit die zo nauw verweven is met het typische Twentse landschap. Een integrale aanpak is de manier om dit in goede banen te leiden en het platteland zo mogelijk zelfs te versterken.

De vraag aan de ontwerpers is om in Twentse context invulling te geven aan klimaatbestendige kringlooplandbouw en de eigen energievoorziening, in samenhang met het versterken en vernieuwen van het Twentse landschap, natuur en de identiteit. De plekken die zijn bezocht door de ontwerpers laten zien dat de vraagstukken die spelen van verschillende kanten bekeken kunnen worden.

Groene Metropool Twente
De vraag is bij de EO Wijers stichting neergelegd door het samenwerkingsverband Groene Metropool Twente in samenwerking met de provincie Overijssel. In Groene Metropool Twente werken Twentse gemeenten, LTO Noord, Landschap Overijssel, Waterschap en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied en de versterking van de stad-land relaties.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Waarom stikstof Nederland in z’n greep heeft
Twentse noabers fonds succesvol van start