Expertsessie voor een verrukkelijk Twents Landschap

De eerste expertsessie voor de EO Wijersprijs was op 23 april. Helaas niet in onze mooie regio, maar digitaal vanwege alle noodzakelijke corona-maatregelen. De drie overgebleven inzendingen voor Twente presenteerden hun ideeën voor het platteland van morgen aan experts van binnen en buiten Twente.

In drie leuke en interactieve ZOOM-sessies presenteerden de ontwerpteams de ideeën aan een groep van experts op het gebied van financiën en organisatie. De ontwerpteams hebben leuke en verschillende benaderingen gekozen om het platteland van de toekomst vorm te geven.

Drie Twentse inzendingen

Rural Commons
Het concept van de Rural Commons grijpt terug op de aloude marken in Twente. Door samen te werken kan een nieuw verband tussen boer, landschap en maatschappij ontstaan. Idee is daarvoor een regionale coöperatie op te richten, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de landbouw, landschap, natuur, recreatie, klimaat en energieproductie.

Houtbaar Landschap
Houtbaar Landschap wil dat Twente zich ontwikkelt van een gesegmenteerd naar een integraal landschap van houtproductie, landbouw, recreatie en stedelijke ontwikkeling. Een reusachtig lommerrijk en voedsel inclusief mozaïek van bebossing, agroforestry en landbouw heeft van Twente een economisch vooruitstrevende regio gemaakt. In 2030 is Twente de eerste klimaatneutrale regio van de EU en staat aan de top qua biodiversiteit en beleving.

De Eeuwige Bron
De Eeuwige Bron gaat uit van de inrichting een nieuw en robuust bodem- en watersysteem die voorwaarde is voor toekomstbestendige voedselvoorziening en het sluiten van regio- en locatie specifieke kringlopen voor voedsel en energie. Doel is door samenwerking te komen tot duurzaam landgebruik, een aantrekkelijk landschap en een florerende economie.

In deze eerste sessie werd er over de financiële en organisatorische haalbaarheid van de ontwerpen gediscussieerd. Aan de hand van de discussie konden de ontwerpteams het ontwerp aanscherpen, waarbij met name een helder toekomstperspectief voor de ondernemers en bewoners in Twente centraal staat.

Tweede expertsessie
Ook de tweede sessie op 26 mei heeft inmiddels plaatsgevonden. De drie inzendingen hebben de tijd gebruikt om hun ideeën verder aan te scherpen en aan te vullen met alle creatieve ideeën uit de eerste sessie. Deze sessie was vooral gericht op draagvlak in het gebied voor de ideeën van de ontwerpteams. In de discussie werd vooral ingegaan op de mogelijkheden voor ondernemers, waterschappen, maar ook bijvoorbeeld het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, om vanuit de huidige situatie en mogelijkheden in de bedrijfsvoering en het beleid, te kijken naar de mogelijkheden om mee te bewegen naar de toekomst die in de ontwerpen geschetst wordt.

De boer op
In juli presenteren de inzendingen hun uiteindelijke ontwerp aan de regio’s. De winnaar wordt uiteindelijke gekozen door een regionale en nationale jury in september. Met de prijsvraag wil Groene Metropool Twente in samenwerking met de provincie Overijssel mooie ideeën ophalen die we uiteindelijk in een gezamenlijke en gedeelde visie voor het Twentse platteland van de toekomst kunnen gebruiken.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Twentse noabers fonds succesvol van start
Twentse uitreiking EO-Wijersprijs startschot visie landelijk gebied