Congres Mineral valley Twente

Op donderdag 22 februari is het Mineral Valley Twente Congres, hét congres van 2018 dat u niet mag missen. Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde toonaangevende ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit.

Pilots
Aan de hand van pilots en proeftuinen doen we ervaring op in de praktijk en zoeken we naar vernieuwing en slimme oplossingen voor knelpunten. Het netwerk van betrokken ambassadeurs maakt de regionale voedselproductieketen zo goed mogelijk sluitend, waarbij zo veel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en nieuwe verbindingen worden gelegd met andere initiatieven en sectoren. Samen werken we aan duurzaam produceren, schoon water, meer biodiversiteit. Door samenwerking tussen de clusters overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers zijn betrokkenen in de sector Agro & Food vanaf 2020 in staat om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie met voldoende werkgelegenheid, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.

Programma congres
Wij hebben voor u een inspirerend programma samengesteld. Tijdens het plenaire deel van het congres gaat de dagvoorzitter in gesprek met verschillende vooraanstaande sprekers die u meer vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van slim en duurzaam produceren, een gezonde bodem en een circulaire voedselproductieketen. Na de pauze kunt u deelnemen aan een (combi)workshop of een inspiratiesessie die we samen met enkele partners van ons organiseren. Vanaf 12 februari kunt u zich inschrijven voor één van deze sessies op www.mineralvalley.nl/congres. Daarnaast is er volop ruimte om te netwerken. U wordt ontvangen met een lunch en we sluiten af met een borrel. Lees meer over het programma in de bijlage.

Bekijk het hele programma van het congres Mineral Valley Twente.

Aanmelden
Deelname aan het congres is gratis, maar meld u zich wel aan via info@mineralvalley.nl. Graag tot donderdag 22 februari!

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Mineral valley Twente bouwt aan netwerk
Samenwerking voor aanpak vrijkomende agrarische bebouwing