Mineral valley Twente bouwt aan netwerk

Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren. Daarnaast richt Mineral Valley zich op het omvormen van afvalstoffen naar bruikbare grondstoffen. De opgave is nieuwe vraaggestuurde ketens te bouwen. Hierin is mest geen afvalstof meer, maar een waardevolle grondstof. Ook is de bodem geen willekeurig productiemiddel, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit. Sinds oktober 2017 is Mineral Valley officieel van start. Sindsdien zijn vele nieuwe contacten gelegd en zijn we druk met de voorbereiding van diverse proeftuinen en pilots. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een inspirerend congres op donderdag 22 februari. Hét congres voor nieuwe contacten en nieuwe ideeën op het gebied van bodem en mest.

Handen uit de mouwen
In december 2017 hebben drie ronde tafels plaatsgevonden, waaruit de grootste behoeftestelling is achterhaald. Er is voldoende input geleverd voor meer dan 10 projecten! Aan de hand van pilots en proeftuinen doen we ervaring op in de praktijk en zoeken we naar vernieuwing en slimme oplossingen voor knelpunten. Het netwerk van betrokken ambassadeurs maakt de regionale voedselproductieketen zo goed mogelijk sluitend. hierbij worden grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt. Ook worden nieuwe verbindingen gelegd met andere initiatieven en sectoren. Aan ons om deze initiatieven de komende periode meer handen en voeten te geven, samen met onze partners. Zo kunnen we ook echt aan de slag!

Het congres mag u niet mag missen!
Wij nodigen u van harte uit voor het eerste congres van Mineral Valley Twente op 22 februari 2018.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Van Hall Larenstein start met gratis teeltcursus kroos voor agrariërs
Congres Mineral valley Twente