Kringlopen sluiten op recreatiepark de Tolpas

Duurzaam en bewust omgaan met (afval)water op recreatiepark De Tolplas; dat kenmerkt de scriptie van Sylvia Schuster, student aan de Wageningen Universiteit. In nauwe samenwerking met de gemeente Wierden en recreatiepark De Tolplas heeft zij onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een afvalwatersysteem op het vakantiepark, waarin waterbesparing, hergebruik van waterstromen en het sluiten van de kringloop centraal staan.

De Tolplas zet zich al lange tijd in voor duurzame oplossingen op het vakantiepark. In 1993 is voor het zuiveren van het afvalwater van de gasten een helofytenveld aangelegd. Samen met Groene Kennispoort Twente is het afgelopen jaar onderzocht of het huidige veld op deze manier kan blijven bestaan, welke kansen er zijn om het systeem verder te verbeteren en hoe de waardevolle stoffen in het afvalwater opnieuw te benutten zijn.

Helofytenfilter
Doel is met het helofytenfilter te komen tot een circulair systeem waarbij minder water wordt gebruikt en hergebruik mogelijk is, bijvoorbeeld voor irrigatie of voor de productie van biomassa. Ook kunnen belangrijke nutriënten uit het afvalwater worden teruggewonnen en hergebruikt worden.

Samenwerking
Recreatiepark De Tolplas streeft naar ernaar een 100% duurzaam park te worden en wil met het helofytenfilter een voorbeeld zijn voor onder meer andere recreatieparken. De gemeente Wierden vindt duurzaamheid en circulair denken en doen belangrijk. Wanneer het gaat om verduurzaming van de (afval)waterketen biedt bestaande wet- en regelgeving niet altijd voldoende ruimte. De gemeente participeert daarom graag in deze casus waarin wordt gekeken naar alternatieven voor de reguliere afvalwatertransport en -verwerking. De samenwerking tussen de partijen (overheid, onderneming en onderwijs) is een mooi voorbeeld hoe publiek-private samenwerkingen kunnen opereren en doelstellingen kunnen delen.

Duurzaam Twente
Met de resultaten van het onderzoek gaat De Tolplas de haalbaarheid van het systeem in overleg met de gemeente verder uitwerken. Ook hierbij wordt nauw samengewerkt met Groene Kennispoort Twente. In het voorjaar gaan studenten van Van Hall Larenstein aan de slag met een onderzoek naar de beplanting in het helofytenveld. Doel is de resultaten ook elders toe te passen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een mooie en duurzame toekomst in Twente en daarbuiten.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Van afval naar grondstof
Twente: landschapsmetropool met aantrekkingskracht