Twente: landschapsmetropool met aantrekkingskracht

Op woensdag 8 februari vond in Enschede de bijeenkomst ‘Twente: Landschapsmetropool met aantrekkingskracht’ plaats, georganiseerd door Architectuurcentrum Twente. Vier Twentse initiatieven kregen deze avond het podium om hun visie over Twente te delen.

Het Architectuurcentrum Twente is ervan overtuigd dat de ruimtelijke kwaliteiten en de kwaliteit van de leefomgeving van invloed is op een fijne woon- een leefomgeving. Wanneer we de cijfers moeten geloven, loopt Twente achter om de collega-gebieden in Oost-Nederland. Maar, er liggen bijzonder veel kansen, er zijn veel activiteiten en eigenlijk gebeurt er al heel veel. We moeten het alleen nog laten zien!

Werkgroep Regiometropool Twente
Werkgroep Regiometropool trapte de avond af. Twente doet en heeft veel mooie dingen, met de Agenda van Twente, Twenteboard en een fijn woon- en werkklimaat als voorbeelden. Ook is er ruimte voor verbetering. Een meer bottom-up aanpak van de Agenda van Twente, Twenteboard zichtbaarder maken en een meer integrale aanpak. En wat zijn eigenlijk de succesfactoren van andere regio’s? “Beter goed gejat, dan slecht bedacht” aldus Bert ter Horst. Werkgroep Regiometropool wil door samenwerking, verbinden en gewoon doen een bijdrage leveren aan het mooie Twente.

Non Urban City: Smart Landscape
Tweede in de rij was Non Urban City: Smart Landscape. Zij zijn een speurtocht gestart naar de culturele identiteit in de ruimtelijke ordening in de 14 Twentse gemeenten. Het buitengebied is niet analoog, maar raakt meer en meer aangesloten op de rest van de wereld. Denk aan de aanleg van glasvezel of alle innovatieve ontwikkelingen bij landbouwbedrijven. Nieuwe visies op stedelijkheid worden hiermee mogelijk en dat is precies wat ze door artistiek onderzoekers willen laten onderzoeken.

Groene Metropool Twente
Ook Groene Metropool Twente mocht haar ideeën presenteren. Rolf Oldenjans, gemeente Enschede, gaf uitleg over de drie partijen die samenwerken onder Groene Metropool Twente (Krachtig Twente, LEADER Zuidwest-Twente en Groene Kennispoort Twente). De kracht van deze samenwerking heeft te maken met de verschillende invalshoeken: overheid, inwoners en onderwijs. Er wordt gewerkt aan concrete projecten op verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan een pilot om biomassa in te zetten als bodemverbeteraar of studenten die werken aan plannen om de (wilde) bij te beschermen. De combinatie van partners zorgt ervoor dat Twente nóg een stukje mooier wordt.

Twentse Ambassade
Laatste in de rij was de Twentse Ambassade. Amsterdam en Rotterdam zijn de trotse eigenaren van een Twentse ambassade. Een initiatief van Danny de Vries dat in beide steden erg positief is ontvangen. De ambassade stimuleert zaken doen, promoot de regio en verbindt partijen met bijzondere projecten. “Het is makkelijker om de rest van Nederland te overtuigen van het merk Twente, dan de Twentenaren zelf”, aldus de Vries. We moeten af van onze bescheidenheid, zonder de arrogantie van de randstad. Laten zien wat we kunnen en wat we doen. Ook de bereikbaarheid van Twente en Twente zien als geheel zijn belangrijke aandachtspunten.

We willen veel, er kan veel en eigenlijk doen we al heel veel! Er zijn verschillende stichtingen en bedrijven actief die zich hard maken voor een aantrekkelijk leef- en werkklimaat in Twente. Allen met één gemeenschappelijke deler: passie voor Twente. Deze passie moeten we omzetten in doen en onze succesverhalen laten zien.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Kringlopen sluiten op recreatiepark de Tolpas
Studenten werken in de praktijk aan biodiversiteit in Twente