Groene Metropool Twente: bundeling van krachten

Het netwerk Groene Metropool Twente baseert zich op “coalition of the willing”: het gaat om thema’s die beter op regionale schaal kunnen worden opgepakt. Partners binden zich aan thema's waarop men inzet wil doen en die actueel zijn binnen de eigen organisatie.

Plattelandsvernieuwers gezocht!

Sinds de start van het LEADER-programma in Zuidwest Twente dit voorjaar, hebben al ruim vijftig initiatiefnemers hun projectidee voorgelegd aan de Lokale Actie Groep (LAG). Het gaat dan bijvoorbeeld om regionale ketens voor streekproducten, een school bouwen met leerlingen of nieuwe combinaties van functies in gebouwen.

Binding door ‘Maarkels’ graan

Zaterdagochtend heerlijk ontbijten met een krantje en versgebakken brood met ingrediënten die bijna uit je eigen achtertuin komen. Als het aan stichting Maarkels Landschap ligt, is dat precies wat binnenkort kan.

Mageler Es

De Mageler Es is een gebied rond Den Ham dat een rijke historie kent met eeuwenoude akkerlanden en Joodse begraafplaatsen. Tegenwoordig lopen er meerdere fiets- en wandelroutes op de es en komen omwonenden en recreanten er graag ontspannen. Ook is de es nog steeds in gebruik voor akkerbouw. Tegelijkertijd is het een plek met nog veel potentie. Wat is er nodig om deze kansen te benutten en welke samenwerkingen zijn voor de toekomst waardevol?