Groene Metropool Twente: bundeling van krachten

Ons buitengebied verandert snel met de komst van glasvezel, de transitieopgave in de landbouw , de duurzaamheidsopgave en het meer en meer gestalte krijgen van een multi-sectoraal buitengebied. Zodanig snel dat gemeenten en partner instellingen gemeend hebben de krachten te moeten bundelen. Deze trend zie je niet alleen in Twente, overal in den lande pakken gemeenten en andere instellingen in gezamenlijkheid op. De kracht van het netwerk is de aanpak van gedeelde problematiek en de gezamenlijkheid van het brengen én halen. Er zijn voorbeelden te over: Kracht van Salland, Achterhoek 2020, Gelderse Vallei en meer.

De netwerkorganisatie in Zuidwest Twente bestaat uit acht Zuid Twentse gemeenten, Landschap Overijssel, LTO, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Rijn en IJssel én het AOC Oost. Ook Groene Kennispoort Twente en LEADER spelen een belangrijke rol. De kracht van de driehoek onderwijs – overheid – ondernemingen staat centraal. Deze staat dienstbaar aan alle initiatieven die het landelijk gebied versterken.

Wij kijken terug op een jaar van hard werken en resultaten behalen:
– Ontwikkeling van erkende streekproducten
– Nieuwe beleid erventransitie in regionaal verband opgepakt met SAXION Hogeschool; een vervanging van het klassieke VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) en Rood voor Rood beleid. Elke gemeente kan er op haar manier mee aan de slag.
– Nieuwe aanpak van bermmaaisel, onderzoek naar de kansen voor bokashi – kuilen en andere toepassingen
– Arbeidsparticipatie en landschap: baanbrekend landschap
– Diverse start-ups voor het thema Biodiversiteit
– Opstart van een ambitieus programma Mineral Valley Twente: mest en bodem zijn de uitdagingen
– Project Kulturhusen en sociale vitaliteit.

Het netwerk Groene Metropool Twente baseert zich op “coalition of the willing”: het gaat om thema’s die beter op regionale schaal kunnen worden opgepakt. Partners binden zich aan thema’s waarop men inzet wil doen en die actueel zijn binnen de eigen organisatie.  Het uitgangspunt is dat projectideeën vanuit de samenleving via het programmateam de meest optimale route kunnen lopen om tot realisering  te komen.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Mineral valley Twente
Eerste leader aanvragen ingediend, op naar 2017!