Plattelandsvernieuwers gezocht!

Sinds de start van het LEADER-programma in Zuidwest Twente dit voorjaar, hebben al ruim vijftig initiatiefnemers hun projectidee voorgelegd aan de Lokale Actie Groep (LAG). Het gaat dan bijvoorbeeld om regionale ketens voor streekproducten, een school bouwen met leerlingen, nieuwe combinaties van functies in gebouwen, stadslandbouw en zorg, theater in het landschap, enzovoort. De LAG denkt met hen mee over hoe ze hun idee kunnen ontwikkelen tot een project dat bijdraagt aan een levendig platteland in Zuidwest Twente.

LEADER-cafés
Om initiatiefnemers te helpen met de ontwikkeling van hun idee heeft de LAG inmiddels ook drie LEADER-cafés georganiseerd. Initiatiefnemers konden daar hun projectidee pitchen en de aanwezigen een vraag stellen. Dat heeft hen veel tips opgeleverd waar ze weer mee verder kunnen! Tijdens de cafés wordt ook informatie gegeven over LEADER en over de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) die de LAG heeft opgesteld voor het gebied. Ook de komende jaren gaat de LAG weer LEADER-cafés organiseren.

Van idee tot project
Projectideeën die aan zouden kunnen sluiten bij de LOS, kunnen het hele jaar door worden voorgelegd aan de LAG. De LAG denkt dan mee bij de ontwikkeling van het idee tot een project. Als het project uitvoeringsgereed is, kan er een aanvraag worden gedaan voor een financiële bijdrage van LEADER. Een financiële bijdrage is maximaal 50% van de projectkosten. De bijdrage is minimaal €30.000 en maximaal €100.000. Een kwart van de bijdrage moet door een gemeente of waterschap worden bijgedragen. De eerstvolgende mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen is van 1 oktober tot en met 30 november 2016. De coördinatoren van de LAG kunnen daarbij helpen.

Meer informatie
Heb je een vernieuwend idee voor het platteland van Zuidwest Twente? Wil je meer informatie over LEADER Zuidwest Twente? Neem dan contact op met Maarten Scherrenburg of Marianne Breedijk, coördinatoren van de LAG. Of kijk op www.leaderzuidwesttwente.nl.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Leader-café op 1 en 9 juni
Meer mogelijkheden voor biomassa uit bos en landschap in Twente