Erfgoed veldschuren

Veldschuren hebben binnen het boerenbedrijf hun functie verloren. Welke creatieve mogelijkheden zijn er voor deze oude schuren?