Werkzoekenden aan de slag in het Twentse landschap

Vier werkploegen met mensen zonder een reguliere baan zijn aan de slag gegaan in het Twentse landschap. Na de succesvolle pilot in 2015 met één werkploeg, gaan in 2016 vijf nieuwe werkploegen van start. Ze doen aan natuur- en landschapsbeheer bij particulieren, gemeenten en bij natuurorganisaties. Ook gaan ze aan de slag bij groene burgerinitiatieven in de provincie. Uitgangspunt is dat ze werk doen dat anders niet zou worden gedaan en waardoor ze  direct bijdragen aan de kwaliteit van het landschap in Twente. Het werken in het landschap heeft een positief effect op de deelnemers én ze worden direct begeleid bij het ontwikkelen van arbeidsritme en hun competenties. Het AOC Oost staat garant voor de coaching van de deelnemers op competenties en het scholen van groene vaardigheden.

Enschede en Oldenzaal starten met de eerste werkploeg
De eerste werkploeg is gestart in de gemeenten Enschede en Oldenzaal. De eerste klus voor deze werkploeg was het bestrijden van Amerikaanse Vogelkers in het zuiden van de gemeente Enschede. Medio maart zijn nog drie andere werkploegen opgestart in de gemeenten Wierden en Almelo, Tubbergen en Dinkelland en Hof van Twente en Haaksbergen. Naar verwachting start in de loop van het jaar ook een werkploeg in Hardenberg. Tussen de 30 en 40 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hiermee een kans om een stap dichter bij een baan te komen.  

Brede samenwerking
Het project wordt gefinancierd door de provincie Overijssel, de betrokken gemeenten en Landschap Overijssel. De gemeenten zorgen voor geschikte en gemotiveerde deelnemers. De mensen in werkploeg lopen stage bij Landschap OverijsselLandschap Overijssel zorgt voor de juiste werkzaamheden en begeleid de uitvoering met onder andere kwalitatief goed gereedschap. De deelnemers worden gedurende het werk door AOC Oost gecoacht op arbeidsvaardigheden zoals tijdsplannen, afspraken nakomen en functioneren binnen een team en geschoold op specifieke groene competenties zoals kennis van planten en dieren of het werken met een bosmaaier. De Soweco is door Landschap Overijssel ingehuurd om voor een aantal werkploegen de begeleiding in het veld te verzorgen.  

Bestuurders bezoeken werkploeg
Vrijdagmiddag 11 maart brengen bestuurders een bezoek aan de werkploeg in Almelo-Wierden.  Deelnemers en bestuurders stropen samen de mouwen op het Lage Veld aan de slag te gaan met landschapsonderhoud. Tijdens het werk zullen ervaringen tussen de bestuurders en de deelnemers worden uitgewisseld!

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Veel animo voor bijeenkomsten nationaal park De Sallandse Heuvelrug
Leader-café op 1 en 9 juni