Veel animo voor bijeenkomsten nationaal park De Sallandse Heuvelrug

De gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten willen in de komende jaren samen met betrokken organisaties een impuls geven aan het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. In twee verschillende bijeenkomsten hebben ze samen gewerkt aan een stimuleringsagenda voor het nationaal park. In totaal hebben 100 personen aan de uitnodiging gehoor gegeven en samen is gedacht over de inrichting en activiteiten op en rond de Sallandse Heuvelrug.  

Het accent lag vooral op de flanken en omgeving van de heuvelrug. Voor het gebied tot en met Lemele en het Reggedal zijn veel leuke ideeën aangedragen, bijvoorbeeld recreatieve verbindingen tussen de dorpen en de heuvelrug, een zwerfstenenroute tussen de bezoekerscentra, een tunnel bij Rendac, een klimbos met uitkijktoren en extensieve natuurakkers. Ook is er gediscussieerd over beleid en beheer van de Sallandse Heuvelrug, met name over de noodzaak meer aandacht te besteden aan handhaving en het vraagstuk van het vele verkeer op de toeristenweg.  

Het kernteam van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug gaat in de komende maanden enthousiast aan de slag om met de beste en haalbare ideeën een realistische stimuleringsagenda van te maken. De stimuleringsagenda wordt voor de zomer gepresenteerd in een inloopbijeenkomst.  

Voor meer informatie over de agenda kunt u contact opnemen met Harro Meijer, gemeente Hellendoorn of Ronald van der Veen, gemeente Rijssen-Holten.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Inspirerend bezoek aan gebiedscoöperatie O-Gen
Werkzoekenden aan de slag in het Twentse landschap