Twents bermgras verrijkt bodemleven

Wethouders Erik Volmerink van gemeente Tubbergen en Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland hebben samen met het loonbedrijf van de gebroeders Poppink de eerste Bokashi-hoop aangelegd in Vasse. Het berm- en slootmaaisel is afkomstig van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en wordt naar lokale ondernemers gebracht voor bewerking op de landbouwpercelen. De komende weken worden op diverse plaatsen Bokashi-hopen aangelegd bij ondernemers die deelnemen aan de pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’.

De aanleg van de eerste Bokashi-hoop is een gezamenlijk startmoment van de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. Met de pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’ dragen de gemeenten bij aan het programma Circulair Terreinbeheer. Met het hergebruik van maaisel in de directe regio, creëren gemeenten en lokale ondernemers een zogenoemde ‘Kleine Kringloop’.

Afvalstatus belemmert de keten
Op dit moment is de wet- en regelgeving gebaseerd op de afvalstatus van maaisel. Voor het verkrijgen van de ‘einde afvalstatus’ moet in de praktijk worden aangetoond dat de toepassingen van het hergebruik van bijvoorbeeld bermgras werken en dat het mogelijk is om de kwaliteit te bewaken. Om dit te kunnen aantonen, wordt in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op verschillende locaties geëxperimenteerd in samenwerking met ondernemers; loonwerkers en agrariërs. Bermgras, slootmaaisel en bladafval wordt niet langer gezien als afval, maar als een waardevolle bouwstof.

Maaisel als bouwstof
Het maaisel verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en zorgt ervoor dat de bodem vocht en daarmee ook de nutriënten beter vasthoudt. Hierdoor kunnen piekafvoeren van regenwater worden verminderd. De bodem heeft een betere ‘sponswerking’. Voor de agrarische bedrijfsvoering is het maaisel gunstig, omdat er minder verslipping en verdichting van de bodem optreedt. Zo is er minder kans op droogteschade en zijn er dus vitalere gewassen. Door deze factoren kan er een gezondere bodem en een hogere opbrengst worden behaald.

De Kleine Kringloop heeft ook als voordeel dat de CO2-emissie afneemt. Het maaisel wordt over minder grote afstanden vervoerd en mogelijk wordt er extra CO2 in de bodem opgeslagen via het maaisel. Bovendien worden positieve effecten verwacht voor de biodiversiteit door het verschralen van bermen en sloten.

Samen experimenteren
De pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’ is niet de enige pilot binnen het Circulair Terreinbeheer. Ook de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) draagt bij aan het programma. Dit programma experimenteert met het gebruik van maaisel voor Bokashi. Bovendien vinden in de andere Twentse gemeenten ook pilots plaats op dit gebied. Door gezamenlijk de ‘einde afvalstatus’ aan te vragen, worden er nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor circulaire economie. Dat betekent een bijdrage aan een beter milieu, bodem en meer opbrengsten voor lokale ondernemers.

Mineral Valley Twente
De samenwerking is één van de pilots van Mineral Valley Twente. Dé netwerkorganisatie voor slimme oplossingen, die de bodemvruchtbaarheid verbetert en mestoverschot omzet in grondstoffen. Partners afkomstig uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen hun krachten. Door hun kennis en ervaring te delen, worden verschillende afzonderlijke initiatieven onderling verbonden en zichtbaar voor alle belanghebbenden in de agrarische sector en daarbuiten. Opgave is om nieuwe vraaggestuurde toonaangevende ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof. De bodem is geen willekeurig productiemiddel, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Twente middelpunt van internationale bijeenkomst rumore
Van Hall Larenstein start met gratis teeltcursus kroos voor agrariërs