Privacyverklaring

Groene Metropool Twente hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, partners en andere betrokkenen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe we ze gebruiken.

Inleiding
In de privacyverklaring van Groene Metropool Twente wordt toegelicht op welke manieren jouw gegevens worden verzameld. We lichten toe waar we je gegevens opslaan, voor welke doelen we deze gebruiken en wat jouw rechten zijn en hoe je hiervan gebruik kunt maken. Deze privacyverklaring is onderhevig aan verandering door eventuele wetswijzigingen. Kijk bij vragen voor de laatste versie op onze website.

Omschrijving
Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen is voor ons belangrijk. Wij werken met drie programma’s, ieder gericht op een specifiek onderdeel; Krachtig Twente, LEADER Zuidwest Twente.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Groene Metropool Twente. De worden hieronder kort toegelicht.

1. Contact opnemen Door het achterlaten van gegevens in het contactformulier op de website van Groene Metropool Twente, is het voor ons mogelijk om je vragen te beantwoorden. Zonder deze gegevens kunnen wij deze dienst niet aanbieden. De gevraagde gegevens zijn beperkt tot een minimum: naam, e-mailadres, onderwerp en het bericht.

2. Analytics Tijdens het website bezoek worden gegevens verzameld om de website te verbeteren. De gegevens die worden verzameld zijn anoniem en niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Je kan bij deze gegevens denken aan de duur van je bezoek aan de website of het tijdsstip dat je de website bezoekt.

3. Evenementen, congressen en bijeenkomsten Groene Metropool Twente organiseert verschillende evenementen, congressen en bijeenkomsten. De aanmelding hiervoor gebeurt vaak online. Tijdens deze online aanmelding vragen we de noodzakelijke gegevens om een goed evenement te organiseren. Dit verschilt per type evenement maar is nooit meer dan het noodzakelijke.

Opslagperiode
De gegevens die Groene Metropool Twente verzamelt, worden opgeslagen. Hoe lang we deze gegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor de gegevens gebruiken en eventuele wettelijke verplichtingen.

Contact opnemen
Via de website is het mogelijk contact op te nemen met Groene Metropool Twente. Op het moment dat je hiervan gebruik maakt, worden je gegevens opgeslagen op onze mailserver. Om je op korte termijn, in de looptijd van je vraag en in de toekomst een goede service te bieden, slaan we deze gegevens maximaal vijf jaar op. Daarna verwijderen we je gegevens uit ons systeem.

Analytics
De gegevens die Analytics verzamelt, zijn anoniem en niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Om je een goede service te bieden, bewaren we deze gegevens maximaal vijf jaar.

Evenementen, congressen en bijeenkomsten
De gegevens die ingevuld worden bij de aanmelding van een evenement, worden opgeslagen op onze mailserver en in onze Cloud. Voor administratieve afhandeling en om in de toekomst een goede service te bieden, bewaren we deze gegevens maximaal vijf jaar.

Beveiliging
Alle gegevens die je bij Groene Metropool Twente achterlaat of bij derden worden beheerd, zijn beveiligd middels een wachtwoord. Er worden in principe geen fysieke kopieën gemaakt van aangeleverde gegevens. Hier zijn twee uitzonderingen van kracht.

• Gegevens tijdens evenementen, congressen en bijeenkomsten waar aanwezigheid wordt aangestreept of naamkaartjes worden uitgedeeld. Deze documenten worden na afloop vernietigd.

• Subsidieverplichtingen waarbij fysieke documenten verplicht zijn te bewaren. In dat geval worden de documenten bewaard voor de duur van die in de betreffende regeling is opgenomen. De gegevens die je achterlaat bij Groene Metropool Twente kunnen op diverse apparaten worden geopend. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Jouw rechten
1. Recht op inzage Je kunt ten alle tijden jouw gegevens die bij ons beschikbaar zijn opvragen.

2. Recht op rectificatie Is er onverhoopt toch een fout in je gegevens ingeslopen? Zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit aan te laten passen.

3. Recht op overdracht In het geval van overstappen naar een andere partij, is het mogelijk om de nodige gegevens bij ons op te vragen. Wij zorgen voor de overdracht.

4. Recht op wissen van alle gegevens Je hebt het recht tot het volledig wissen van je gegevens uit onze systemen. 5. Recht op het indienen van een klacht Groene Metropool Twente – www.groenemetropooltwente.nl

5. Niet tevreden? Je hebt het recht om bij ons of bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen wanneer je van mening bent dat Groene Metropool Twente niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik Wil je vanaf enig moment niet meer dat wij gebruik maken van jouw gegevens, dan kun je het gebruik van jouw gegevens ten alle tijden stopzetten.

Plichten
Door het verzamelen van jouw gegevens kunnen we je goede en gerichte service aanbieden. Wij zijn een non-profit organisatie die zich inzet voor het buitengebied van Twente. Op geen enkele manier zullen we jouw gegevens verkopen aan derden. Daarom vragen we slechts de minimaal nodige gegevens om je onze service en netwerk aan te bieden. Je e-mailadres en berichtinhoud is bijvoorbeeld nodig om jouw vraag goed te kunnen beantwoorden. Wanneer we deze gegevens niet ontvangen, kunnen we je de service niet bieden. Mochten jouw gegevens worden gedeeld met derden niet in onze privacyverklaring staan, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Groene Metropool Twente houdt zich het recht voor om de gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer dit te rechtvaardigen is in een juridisch verzoek/ proces of om de rechten en eigendommen van Groene Metropool Twente te beschermen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Groene Metropool Twente via info@groenemetropooltwente.nl