Onderzoek naar helofytenfilter de Tolpas

Recreatiepark de Tolplas beschikt op dit moment over een helofytenfilter voor het zuiveren van het afvalwater. Samen met Groene Kennispoort Twente gaat onderzocht worden of dit veld wordt aangepast en blijft bestaan of dat het recreatiepark wordt aangesloten op de riolering. De Tolplas wil hier een duurzame keuze maken.

Een Helofytenfilter of een moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofytenfilters worden aangelegd om bijvoorbeeld vijvers, afstromend water van wegen of huishoudelijk afvalwater te filteren. In het filter vinden complexe biologische, fysische en biochemische processen plaats.

Om een goede keuze te maken voor een geschikt systeem of gemeentelijke riolering, is onderzoek naar de beplanting, werking en optimalisatie van het helofytenfilter en alles wat daarmee samenhangt nodig. Globaal onderzoek wijst uit dat een helofytenfilter het huishoudelijke afvalwater voldoende reinigt, maar nieuwe ontwikkelingen bieden kansen om de werking verder te verbeteren.

In samenwerking met Groene Kennispoort Twente is een student van de Wageningen universiteit aan de slag gegaan met de vraag in hoeverre de waterkringloop gesloten kan worden, met de focus op het afvalwater. Updates zijn te vinden via de website van Groene Kennispoort Twente

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Samen werken aan mestverwaarding en bodemgezondheid
Biomassa als bodemverbeteraar