Mineral valley Twente

De 14 Twentse gemeenten hebben, op initiatief van de gemeenten Dinkelland, Hof van Twente, Tubbergen en Twenterand, besloten om aan de slag te gaan met een ambitieus innovatieprogramma voor de agrarische sector. Het programma richt zich op de problemen en kansen op het gebied van mest en bodem.

Een gezonde bodem is voorwaarde voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige productie van gezond en lekker voedsel. Twente kent veelal zandbodems die snel kunnen verschralen. Dat is slecht voor de boer en ook slecht voor het milieu. Een belangrijk deel van het programma richt zich dan ook op bodemgezondheid. Daarnaast wordt ingezet op innovatieve oplossingen om het mestoverschot aan te pakken. Mest bevat belangrijke bestanddelen die binnen en buiten de landbouw gebruikt kunnen worden. Naast hoogwaardige meststoffen voor de export, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het produceren van textiel en andere materialen en producten uit mest.

Het programma sluit aan op al bestaande initiatieven in de regio en richt zich op het leggen van verbindingen en samenwerking op regionale schaal. Het programma is tot stand gekomen in samenspraak met de agrarische sector.  Bij de uitvoering wordt samengewerkt met onder meer LTO, NVV/POV,  Friesland Campina, Waterschap Vechtstromen, ForFarmers, Rabobank, mestverwerkers en – distributeurs, kennisinstellingen, Oost NV en de provincie Overijssel.

Met dit initiatief willen de gemeenten de Twentse economie aanjagen en een bijdrage leveren aan een gezonde en circulaire landbouwsector. Ambitie is om in 2030 met Mineral Valley Twente voorop te lopen met ontwikkelingen op gebied van bodemgezondheid en verwaarding van mest.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Biomassa als bodemverbeteraar
Groene Metropool Twente: bundeling van krachten