Meer mogelijkheden voor biomassa uit bos en landschap in Twente

Op 25 mei zijn gemeenten, waterschap en landschaps- en bio-energiepartijen op het landgoed Twickel bij elkaar gekomen voor een expertmeeting om meer biomassa uit natuur en landschap te winnen. Het potentieel van biomassa is groot. Op dit moment wordt het grootste gedeelte geëxporteerd door gebrek aan lokale partijen die biomassa verwerken. Daarnaast blijft een groot deel onbenut. Dit biedt volop kansen voor de kwaliteit van het landschap, duurzame energieopwekking en de lokale economie.  

Voldoende biomassa beschikbaar
Biomassa is een verzamelnaam voor plantaardig en dierlijk materiaal uit bijvoorbeeld landbouw of bosbouw dat gebruikt kan worden voor energieopwekking. De nadruk tijdens de expertmeeting lag op biomassa in de vorm van houtige materialen die vrijkomen uit natuur en landschap bij onderhoud en beheer. Volgens Jan Oldeburger van Probos is er voldoende biomassa beschikbaar uit bos en landschap voor de ontwikkeling van bio-energieproducten en zijn er voldoende groeikansen.  

Verbeteren van de keten
De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden van benutting van biomassa uit natuur en landschap voor duurzame energie. Belangrijke conclusies uit deze rapporten is het belang van de samenwerking tussen verschillende partijen en het professionaliseren van de gehele keten – van biomassa zoals bermmaaisel naar eindgebruiker. Alleen dan is het ook op termijn organisatorisch duurzaam en economisch haalbaar. Gedacht wordt aan het bundelen van kennis en ervaring in een speciaal kenniscentrum.  

Meer houtkachels bij grote gebruikers
De vraag naar houtkachels en pelletketels begint te groeien en ook in Overijssel zijn een aantal mooie voorbeelden te vinden, zoals de dorpshoutkachel in Hoonhorst en de hout gestookte ketel bij Kasteel Twickel. Tegelijkertijd biedt het kansen voor cross-overs met natuur- en landschapsdoelen, energie- en klimaatdoelen en sociale doelen.  

Cross-over met sociale doelen
Landschapsonderhoud aan typisch Twentse landschapselementen zoals houtwallen en singels, is relatief duur. Voor de kleine landschapselementen die niet met machines onderhouden kunnen worden, ligt er een kans om deze werkzaamheden uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit handmatige werk kan goed uitgevoerd worden in een project als Baanbrekend Landschap. Op die manier levert het oogsten van biomassa niet alleen een bijdrage aan het landschap maar ook aan sociale duurzaamheid.  

Hoe gaan we verder?
Binnen Twente zijn veel mogelijkheden met het project Baanbrekend Landschap en met het bio-energiecluster BEON, maar ook in breder verband binnen het Nieuwe Energieprogramma Overijssel. De provincie kan voor impulsen zorgen voor meer duurzame warmte en voor het ontwikkelen van business-cases om activiteiten te bundelen en innovatieve projecten te stimuleren. Binnen Groene Metropool Twente is biomassa een belangrijk thema waar in de toekomst verschillende projecten uit zullen rollen. Voor meer informatie of ideeën kun je contact opnemen met info@groenemetropool.nl

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Plattelandsvernieuwers gezocht!
Gemeenten Twenterand en Hof van Twente adopteren patrijs en steenuil