Grote opgave vrijkomende bebouwing op erven

De problematiek van de vrijkomende agrarische erven staat hoog op de agenda. De verwachting is dat tot 2030 30% van de agrarische erven hun agrarische functie verliezen en vrijkomen. Voor Overijssel als geheel komt er 2,9 miljoen m2 aan bedrijfsgebouwen vrij. Dat is een enorme hoeveelheid. Naast de problematiek van vrijkomende gebouwen speelt ook de asbestproblematiek. In 2024 moet alle asbest in/op gebouwen verwijderd zijn.

Het is onmogelijk om deze opgave met het bestaande instrumentarium voor vrijkomende agrarische bebouwing aan te pakken. Verschillende partijen in Overijssel denken daarom samen na over de invulling van deze erven in de toekomst. Tijdens de Erventransitiedagen in Twente en Salland dit voorjaar is een start gemaakt met het opstellen van een agenda en actiepunten. Een van die actiepunten is het opzetten van nieuwe instrumenten. Gemeenten, provincie en marktpartijen hebben samen voorstellen ontwikkeld voor een eenvoudige en eenduidige regeling voor zowel hergebruik als sloop. Doel is om in 2016 aan de slag te gaan. Elders op deze website vindt u meer informatie over de aanpak van vrijkomende erven.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Frisse blik, nieuwe naam
Strategie leader goedgekeurd