Gezamenlijke aanpak voor leegkomende agrarische erven

Overheden en organisaties in Twente werken samen in de aanpak voor leegkomende agrarische erven. De verwachting is dat steeds meer boerenbedrijven in de toekomst de agrarische werkzaamheden zullen stoppen. Hierdoor komen de komende jaren vooral bedrijfsgebouwen leeg te staan. Verschillende gemeenten en organisaties binnen Groene Metropool Twente slaan de handen ineen.

Vrijkomende erven
Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen de boerderij van hun ouders overnemen. Ook speelt schaalvergroting, financiën en toenemende regelgeving een grote rol bij de keuze om te stoppen met het bedrijf. De verwachting is dat tot 2030 ongeveer 30% van de agrarische erven een andere functie zoeken. Als er niets met deze erven wordt gedaan, kunnen ze in verval raken. Voor het landschap is dit geen mooi gezicht, maar het geeft ook andere problemen zoals het gebruik van de gebouwen voor criminele activiteiten en asbest. Maar deze erven en hun bewoners kunnen ook ondersteund worden in de transitie naar bijvoorbeeld een nieuwe economie waardoor het platteland leefbaar en bewoond blijft.

Gezamenlijke aanpak
Iedere gemeente heeft vaak eigen beleid en regels. Zomaar slopen of bouwen in het buitengebied kan namelijk niet. Er is vaak een wijziging in de bestemming nodig en ook moet het passen in het landschap om een wildgroei aan bebouwing te voorkomen. De afgelopen periode is samen met veel enthousiaste organisaties samengewerkt aan het pact voor vrijkomende Agrarische bebouwing (VAB-pact).

In het VAB-pact gaan de overheden in Twente op een aantal thema’s nauw samenwerken. In het thema erfeigenaar zijn bijvoorbeeld de ervencoaches ondergebracht die met inzet van de provincie Overijssel ook daadwerkelijk al aan het werk zijn in Twente. Andere thema’s zijn een regionale uitvoering van het KGO-beleid waarin gestreefd wordt naar een set van gelijke regels, asbestsanering, sloop en duurzame energie.

 

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Werken aan een vitaal platteland
Waarom stikstof Nederland in z’n greep heeft