Eerste leader aanvragen ingediend, op naar 2017!

Op 30 november sloot de eerste indieningsperiode voor LEADER-aanvragen in Zuidwest Twente. Er zijn in totaal zeven aanvragen ingediend voor diverse projecten, verdeeld over heel Zuidwest Twente. De projecten zijn verdeeld over alle vier hoofddoelstellingen die in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) zijn benoemd. In februari zal de Lokale Actiegroep (LAG) de aanvragen beoordelen aan de hand van criteria als de mate waarin ze bijdragen aan de doelstellingen van de LOS, of ze vernieuwend zijn, de mate waarin wordt samengewerkt en de haalbaarheid en levensvatbaarheid. Op basis van die beoordeling brengt de LAG vervolgens advies uit aan de provincie.

Voorafgaand aan de indiening van een aanvraag denkt de LAG mee met de ontwikkeling van een project en ondersteunt ze bij het voorbereiden van de aanvraag. De LAG is daarom het hele jaar door op zoek naar vernieuwers op het platteland: mensen of organisaties met vernieuwende ideeën die een antwoord bieden op de vraagstukken van het Zuidwest Twentse platteland. De LAG helpt die projectideeën te ontwikkelen door in gesprek te gaan en mee te denken maar ook door LEADER-cafés en andere bijeenkomsten te organiseren. Op die manier wil de LAG initiatiefnemers in contact brengen met elkaar, met de LAG en met andere plattelandsvernieuwers zodat we samen kunnen werken aan een duurzame plattelandseconomie in Zuidwest Twente!

Ook in 2017 gaan we daarom weer LEADER-cafés en andere bijeenkomsten organiseren. De data van die bijeenkomsten, maar ook van de volgende openstellingstermijnen en LAG-vergaderingen, zijn te vinden op onze nieuwe website die binnenkort online gaat. Op de website is ook het laatste nieuws te vinden en natuurlijk meer informatie over LEADER, de strategie (LOS), de LAG en hoe het werkt.

Een vernieuwend idee voor het platteland van Zuidwest Twente?
Heb je ook een projectidee dat bij kan dragen aan een of meer van de doelstellingen van de LOS? Ben je op zoek naar meedenkers, handige tips en contacten of misschien ook een financiële bijdrage? Neem dan contact op met een van de LEADER-coördinatoren Maarten Scherrenburg en Marianne Breedijk of kijk op www.leaderzuidwesttwente.nl

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Groene Metropool Twente: bundeling van krachten
Studenten werken in de praktijk aan biodiversiteit in Twente