Alternatieven voor bijengif in de landbouw

Negen wetenschappers hebben een studie gepubliceerd waarin ze stellen dat de landbouw winstgevend kan produceren zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Neonicotinoïden, het “bijengif” kan volgens de onderzoekers vervangen worden door milieuvriendelijke alternatieven. Hetzelfde geldt voor het gebruik van fipronil, dat vorig jaar in eieren werd gevonden en tot veel ophef zorgde.

Negatieve invloed insecten
Het gebruik van zogenoemde bestrijdingsmiddelen doodt niet alleen die insecten die een plaag vormen voor de gewassen maar ook andere insecten, waaronder de wilde bij. Vaak wordt het bestrijdingsmiddel al aangebracht op het zaaigoed, waardoor de planten giftig zijn voor insecten. Dit beïnvloedt ook de insecten die juist nodig zijn voor het bestuiven van onze gewassen. De onderzoekers maken zich daardoor zorgen over de aantasting van de soortenrijkdom.

Milieuvriendelijke alternatieven
De wetenschappers stellen dat er voldoende alternatieve bestrijdingsmogelijkheden beschikbaar zijn om plagen en andere aantasting van de gewassen te voorkomen. Hierbij kun je denken aan het wisselen van teelten, gewassen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen ziekten, biologische bestrijdingsmethoden en natuurvriendelijke insecticiden. Deze verschillende bestrijdingsmogelijkheden hebben volgens de onderzoekers een veel kleinere invloed op het milieu terwijl de landbouw nog steeds rendabel kan produceren.

Verbod op neonicotinoïden
De invloed van deze bestrijdingsmiddelen is ook in Europa niet onopgemerkt gebleken. Op korte termijn beslist Europa over een algeheel verbod op neonicotinoïden. Elf landen hebben de voorkeur voor een algeheel verbod al uitgesproken, het standpunt van Nederland is nog niet bekend. De bijenstichting is een petitie opgestart om Den Haag te overtuigen van een totaalverbod op neonicotinoïden.

Deel dit bericht

Lees ook:

Nieuws

Samenwerking voor aanpak vrijkomende agrarische bebouwing
Eerste nationale bijentelling op 21 en 22 april