Water is overal om ons heen. Door de veranderingen in het klimaat hebben we steeds vaker teveel of te weinig water. Daarmee verandert ook het beleid rondom water. Nieuwe inzichten en aanpakken moeten ervoor zorgen dat we in de toekomst droge voeten houden. Ook in Twente liggen grote wateropgaven.  

 

In het Twentse buitengebied liggen grote opgaven waar Waterschap Vechtstromen en Rijn en IJssel samen met haar partners aan werkt zoals het deelprogramma Zoetwater uit het Deltaprogramma, de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en het Waterbeheer 21e eeuw (WB21). De KRW is een Europese opgave die eisen stelt aan de kwaliteit van het water in sloten, stromen, beken, rivieren, kanalen en meren (het ‘watersysteem’). De KRW geeft een enorme impuls aan het karakteristieke bekenstelsel van Twente en zorgt voor grote investeringen in het landelijk gebied.  

 

De waterschappen werken aan de uitvoering van deze wateropgaven voor Twente om zo het bekenstelsel te optimaliseren. Daarbij gaat ook veel aandacht uit naar de gevolgen van klimaatverandering. Water krijgt de ruimte. Dit gaat overlast tegen als er veel neerslag valt. En als het langere tijd droog is, is er meer water voorhanden waardoor gronden minder snel verdrogen. Ook in de stedelijke gebieden zijn de waterschappen actief. Samen met de gemeenten wordt gewerkt aan de klimaat actieve stad, zodat ook de stedelijke gebieden zijn voorbereid op het veranderende klimaat.  

 

Binnen Groene Metropool Twente werken de waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel samen met hun partners aan deze opgaven.

Krachtig Twente

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisaties, onderwijs en ondernemers. Uitvoering van projecten en agenda’s in verschillende thema’s.

Leader

Inwoners aan zet! Lokale uitvoering van LEADER in Zuidwest Twente door mensen als jij en ik. Uniek programma met eigen doelen, middelen en inbreng. Uitvoering van lokale projecten.