We kunnen niet alleen nog maar rekenen op de brandstoffen zoals we gewend zijn. Fossiele brandstoffen als gas en kolen worden niet alleen schaars, maar hebben ook een negatief effect op het milieu. Wereldwijd wordt gezocht naar nieuwe en milieuvriendelijke manieren om energie op te wekken. Subsidies, lokale en wereldwijde doelstellingen stimuleren deze nieuwe vormen van energie. Ontwikkeling in deze producten is al jaren gaande. Denk bijvoorbeeld aan wind- en zonne-energie of het verwarmen op hout. Maar we zijn er nog lang niet.  

 

Groene Metropool Twente ondersteunt lokale initiatieven die groene manieren van energieopwekking mogelijk maken. Er wordt ingezet op het verkrijgen en delen van kennis, het verbinden van lokale partijen en nieuwe manieren van verwerken en vermarkten van brandstoffen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van lokale energiemaatschappijen of aan onderzoeken naar het verwerken van bermmaaisel. Dat laatste is nu nog een grote kostenpost, maar kan ons mogelijk meer opleveren als brandstof. Maar ook het planten van gewassen op braakliggende terreinen is een mogelijkheid die uiteindelijk nieuwe brandstoffen opleveren is een mogelijkheid.

 

Wij staan open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen en je kunt daarvoor altijd contact met ons opnemen.

Krachtig Twente

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisaties, onderwijs en ondernemers. Uitvoering van projecten en agenda’s in verschillende thema’s.

Leader

Inwoners aan zet! Lokale uitvoering van LEADER in Zuidwest Twente door mensen als jij en ik. Uniek programma met eigen doelen, middelen en inbreng. Uitvoering van lokale projecten.