Natuurakkers

Wie wandelt door Twente zal het bekend voorkomen; kleinschalig landschap en houtwallen wisselen zich af met weilanden. Boeren zijn het hele jaar door druk met deze grond. Steeds vaker staan de velden vol met mais en de oogstmethoden worden steeds efficiënter. Goed voor de boer en economie, maar wat is eigenlijk het effect op de natuur?

Schaalvergroting is aan de orde van de dag en beschutte en ongerepte natuur wordt schaars. Op het eerste gezicht staan we niet stil bij de effecten. Door het verdwijnen van deze plekken zijn een aantal diersoorten zoals akkervogels sterk in aantal gedaald en ook insecten zoals bijen hebben hier last van. Schuilplaatsen, broedplekken en voedselbronnen gaan verloren.

Landschap Overijssel is in Hardenberg en Twenterand gestart met en inzaaien van natuurakkers bij agrariërs. Natuurakkers zijn stroken van 3 tot 6 meter en 6 tot 12 meter rond boerenland. Deze stroken worden ingezaaid met bloemen, kruiden en granen. Voor elke hectare die wordt ingezaaid als natuurakker, krijgt de boer een vergoeding. Ook bedrijventerreinen en braakliggende terreinen kunnen worden ingezaaid als natuurakker. Naar aanleiding van dit initiatief heeft ANV Land & Schap een crowdfunding actie gestart om natuurakkers op meer plekken in Twenterand mogelijk te maken. Landschap Overijssel het project ‘mijn natuurakker’ gestart, waarbij particulieren en boeren die kleine stukjes land over hebben, hun eigen natuurakker kunnen inzaaien.

Burgers en bedrijven kunnen investeren in een natuurakker waardoor de deelnemende boeren een vergoeding kunnen krijgen. De natuurakkers zorgen voor een positief effect op de biodiversiteit. Zo bieden ze voedsel en beschutting voor vogels en insecten en vormen ze een natuurlijke plaagbestrijding tegen bijvoorbeeld bladluis. Door het graan in de winter te laten staan, geeft dit in de koude periode ook voedsel en beschutting aan vogels en zoogdieren. Daarnaast is dit project een goede opstap voor boeren om te voldoen aan de toekomstige Europese richtlijnen. Uiteraard zijn de natuurakkers er natuurlijk ook om volop van te genieten!

Deze partners helpen bij
het realiseren van dit project