Herstel steilranden

Rond Markelo ligt de wandelroute het “Goastokpad”. De route neemt je mee over Landgoed ‘de Worse’. Tijdens de wandeling heb je zicht op twee oude steilranden in het landschap. Echter, door gebrek aan onderhoud verdwijnen deze steilranden langzaam. Stichting Maarkels Landschap zet zich in om de steilranden in oude glorie te herstellen.

Een steilrand is een abrupt hoogteverschil in het landschap tussen de hoger gelegen esgronden (akkers) en de lager gelegen hooi- en graslanden. De steilranden waren van oudsher beplant met boswilgen en struweel. De randen waren voorzien van bomen en struiken zoals de Gelderse Roos en Sleedoorn. Deze randen werden als hakhoutstroken beheerd. Door het veranderen van de bedrijfsvoering van boeren en het verdwijnen van de functie van hakhout, zijn deze steilranden steeds minder onderhouden, waardoor ze langzaam verdwijnen uit het landschap en ze hun specifieke karakter verliezen.

Samen met ANV Hooltwark zet stichting Maarkels Landschap zich in voor het behoud van deze steilranden. Op het landgoed de Worse zijn twee steilranden te vinden. Deze zijn in oorspronkelijke vorm hersteld, waardoor met de ontwikkeling van natuurlijke ruigte en struweelkruiden het landschapselement weer zichtbaar wordt. Met het herstellen van de steilranden wordt cultuurhistorie teruggebracht in het landschap. Daarnaast hebben de randen ook ecologische waarde. De begroeide randen vormen een bron van voedsel en beschutting voor bijvoorbeeld de patrijs en de kerkuil. Uiteindelijk krijgt de totale beleving van het landschap hiermee een impuls.

Deze partners helpen bij
het realiseren van dit project