Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen is voor ons belangrijk. Wij werken met drie programma’s, ieder gericht op een specifiek onderdeel. Kijk en lees verder of wij ook wat voor jou kunnen betekenen! 

De ontwikkelingen in het landelijk gebied staan niet stil. Demografische veranderingen, ontwikkelingen in de landbouw en veranderingen in de zorg zijn voorbeelden die leiden tot nieuwe vraagstukken. Daarom hebben de tien gemeenten in Zuidwest Twente, AOC-Oost, Landschap Overijssel, LTO en de Waterschappen Rijn & IJssel en Vechtstromen het samenwerkingsverband Groene Metropool Twente opgezet. Samen met lokale bewoners en bedrijven gaan we deze uitdagingen aan.

Krachtig Twente

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisaties, onderwijs en ondernemers. Uitvoering van projecten en agenda’s in verschillende thema’s.

Leader

Inwoners aan zet! Lokale uitvoering van LEADER in Zuidwest Twente door mensen als jij en ik. Uniek programma met eigen doelen, middelen en inbreng. Uitvoering van lokale projecten.