De Groene Kennispoort Twente is een organisatie zonder gebouw. Het werk wordt op verschillende locaties uitgevoerd. Denk aan veldwerk, overleggen op verschillende locaties en werksessies. Het zet mensen aan tot leren en samenwerken buiten de grenzen van de eigen organisatie. Studenten krijgen de verantwoordelijkheid voor een vraagstuk dat van belang is voor de regio. Zowel de studenten als de regio leren hiervan, mede dankzij het feit dat verschillende expertises bij elkaar komen en de wil hebben om naar elkaar te luisteren en met elkaar te werken.