Biodiversiteit, een begrip waarover we steeds vaker horen omdat we ons er in toenemende mate zorgen over maken. Wat betekent het nu eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? De diversiteit van een gebied is een graadmeter van hoe de natuur er bij staat. Hoe meer verschillende soorten (planten, dieren, bomen, bloemen), hoe groter de biodiversiteit. En dat is niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor ons leven en welbevinden.

 

De laatste decennia

De laatste decennia is de biodiversiteit onder invloed van onszelf steeds verder afgenomen. We hebben parken en wijken ‘geordend’ ingericht met bomen en gras, beekjes rechtgetrokken, bermen langs de weg veelvuldig gemaaid. We zijn anders gaan boeren en anders gaan bouwen. Opvallend is dat de biodiversiteit in de stad tegenwoordig groter is dan op het platteland. Sinds halverwege de vorige eeuw is ons buitengebied enorm veranderd. Daarvoor leidde diversiteit in gebruik al eeuwen als vanzelf tot een grote (bio)diversiteit in graslanden, landschapselementen, voedsel en andere zaken. Maar na de oorlog trokken de overheid en het bedrijfsleven de invulling van de landbouw steeds verder naar zich toe. Boer en bodem kwamen in feite buitenspel te staan¹.

 

Werken aan biodiversiteit

Sinds de 70-er jaren beginnen we de negatieve effecten hiervan te zien en te begrijpen. Inmiddels is de biodiversiteit op het platteland met 80% afgenomen. Natuurbeheerders werken aan hun eigen natuurgebieden, maar ze als eilandjes in het landschap liggen is dat niet bevorderlijk voor de natuur. Ook daarom is het belangrijk dat er buiten de natuurgebieden leef mogelijkheden zijn voor planten en dieren. Ook in steden en kernen ligt een opgave. Onder invloed van het veranderende klimaat wordt het belangrijker dat we harde regenbuien met grote hoeveelheden water kunnen opvangen en infiltreren in de bodem. Ook omdat het warmer wordt is het essentieel onze bebouwde omgeving te vergroenen. Meer groen is goed voor de biodiversiteit, waterhuishouding en temperatuur.

 

Bewustwording biodiversiteit in Twente

Steeds meer mensen zijn zich bewust van deze afname van biodiversiteit en het belang ervan, in water en groen, op het platteland, maar ook in de stad. Boeren, burgers en buitenlui, verenigingen en stichtingen, overheden, maatschappelijke organisaties maar ook het bedrijfsleven; iedereen draagt zijn steentje bij. ‘Twente Bloeit!’ is het netwerk van mensen die elkaar willen opzoeken om samen meer te kunnen bereiken. Van losse plukjes inzet naar een systeem; een sterk en veerkrachtig ecosysteem van groene initiatieven. Samen geven we invulling aan de biodiversiteitsagenda van Twente. Hieronder vind je een greep uit de vele thema’s en projecten waar we aan werken. Wil je mee helpen? Of heb je zelf een goed idee en mis je nog iets om het te kunnen realiseren? We kunnen je helpen de juiste mensen, kennis en middelen te vinden om ons gezamenlijke doel te bereiken: een bloeiend Twente!

 

Een greep uit de thema’s

Groene Loper Projecten

– Bijen

– Biodiversiteit in het landschap

– Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Krachtig Twente

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisaties, onderwijs en ondernemers. Uitvoering van projecten en agenda’s in verschillende thema’s.

Leader

Inwoners aan zet! Lokale uitvoering van LEADER in Zuidwest Twente door mensen als jij en ik. Uniek programma met eigen doelen, middelen en inbreng. Uitvoering van lokale projecten.